Fašiangy

09.02.2018 17:57

Aby sa fašiangy dostali aj do povedomia našich detí, rozhodli sme sa zorganizovať podujatie, kde sme im priblížili niekoľko zvykov z klenotnice našich predkov. Keď sa povie karneval, všetci zháňajú masky a kostýmy. Ale ako "Fašiangy" vyzerali v minulosti, si mohli pozrieť práve tu a teraz. Program - spev, tanec, prehliadka kostýmov z dávnej doby striedala zábava. Dokonca sme boli svedkami pochovávania basy. Veľká pochvala všetkým, ktorí sa postarali o organizáciu i program a veľká vďaka všetkým, ktorí sa mohli zúčastniť.

—————

Späť