Obohatenie v II.C

18.03.2018 19:27

Druháci sa venujú moriam a oceánom celý rok. Vybrali sme spoločne lode, o ktorých chceme vedieť viac. Každý urobil projekt a prezentoval ho. No a piráti sú veľmi obľubení u žiakov. Pripravili si vo dvojiciach mapy pokladu. Bola to zábava. 

—————

Späť