Žiaci učia žiakov

22.02.2018 18:28

V marci okolo dňa učiteľov . . . však vy zistíte, že to nie je až také jednoduché . . . 

—————

Späť