Žiaci učia žiakov

06.04.2018 22:37

Žiaci zistili, že učiť nie je až také jednoduché. Každý učiteľ sa na hodinu musí pripraviť, žiakov zaujať, niečo naučiť a udržať disciplínu. No a čo zatiaľ robili učitelia? Stali sa na chvíľu žiakmi. Vyfarbovali, počítali, čítali, písali . . . 

—————

Späť