Zábavno-morské popoludnie

30.11.2015 00:00

Dňa 26.11.2015 privítala naša škola pod svojou strechou deti z materských škôl.  Malý pirát ich vítal pri vstupe do budovy školy. Všetko sa točilo okolo mora, stroskotancov, morských živočíchov, prišiel aj sám veľký Neptún, boh mora a náš maskot Dominik.

Prváci z nadanej triedy privítali škôlkárov krátkym divadielkom a veselou pesničkou. Potom sa deti rozbehli po triedach, kde na nich čakali p.učiteľky a učitelia s úlohami. Každý, kto ich splnil, dostal odmenu a titul "Kapitán-Kapitánka" od Neptúna. Už sa tešíme na ďalšiu podpobnú akciu. Doodplávania

 

   

—————

Späť