Informácie o nás

Projekt alternatívnej starostlivosti o všeobecne intelektovo nadané deti sa začal na našej škole A. Kmeťa v Leviciach v školskom roku 2002/2003. Po vytvorení adekvátnych podmienok sme po prvýkrát a ako jediný v našom okrese otvorili triedu pre nadané deti. Teraz sú už na stredných a vysokých školách. Darí sa im výborne.