Pozvánky

21.04.2017 20:03

Pozreli sme si video o pozvánkach. Deti hneď pochopili, čo majú obsahovať. Vymysleli sme spoločne text a už bolo na našej fantázii, ako ich urobíme. Deti boli tvorivé, išlo im to od ruky. Potom sme išli pozvať našich spolužiakov z nadaných tried na prezentáciu projektu "Svet rastlín". Ukážeme im videá-stop animation a porozprávame im, čo sme celých 15 dní robili alebo nerobili.

—————

Späť


Pozvánky

/album/pozvanky/a20170421-091634-jpg/

—————

/album/pozvanky/a20170421-093707-jpg/

—————

/album/pozvanky/a20170421-093713-jpg/

—————

/album/pozvanky/a20170421-093718-jpg/

—————

/album/pozvanky/a20170421-100633-jpg/

—————

/album/pozvanky/a20170421-093722-jpg/

—————

/album/pozvanky/a20170421-100610-jpg/

—————

/album/pozvanky/a20170421-100623-jpg/

—————

/album/pozvanky/a20170421-100653-jpg/

—————

/album/pozvanky/a20170421-100707-jpg/

—————

—————