Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

14.05.2018 10:40

Toto je celoslovenská súťaž vo vlastnej tvorbe. Sme zvedaví, akú cenu získala naša žiačka Simna Sedliaková.

—————

Späť