Výhody

15.01.2014 19:05

 

  • najväčšou výhodou je menší počet detí v triede

  • deti sa môžu prejaviť, byť aktívnejší

  • učiteľ má možnosť viac sa im venovať

 
 
  • v týchto triedach sa stretávajú deti s podobnými záujmami

—————

Späť